УПУТСТВО О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ ЛИКОВНЕ ОБЛАСТИ.

Списак кандидата са распоредом полагања по учионицама биће истакнут у среду, 10. 6. 2020. године у 16 часова.

• распоред полагања пријемног испита:

ПЕТАК 12. 6. 2020. – цртање
СУБОТА 13. 6. 2020. – сликање
НЕДЕЉА 14. 6. 2020. –вајање

• кандидати су у обавези да сва 3 дана, приликом приступања полагању испита, имају код себе оверену ђачку књижицу са фотографијом;

• испит траје четири школска часа без паузе (180 минута);

• кандидати су у обавези да буду испред школе 15 минута пре одређеног времена за испит;

• забрањено је коришћење мобилних телефона на испиту;

• потребан материјал за испит, који кандидати сами доносе:

• Цртање: оловке различитих тврдоћа (по избору), гумица за брисање, селотејп, штапић за визирање;

• Сликање: темпера боје природног порекла, без икаквих додатака (нису дозвољене акрилне, јајчане и сл.), четкице, палета, посуда за воду, крпица за брисање;

• Вајање : вајарске шпахтле, крпица за брисање, посуда за воду.

ОБАВЕЗНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА ( МАСКА КОЈА ПРЕКРИВА УСТА И НОС И ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ) И ПРИДРЖАВАЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА

• Прелиминарни резултати пријемног испита биће истакнути до 16. 6. 2020. године у 10 часова.

Жалбе на евентуалне нерегуларности у односу на Правилник о упису ученика у средње школе могу се улагати 16. 6. 2020. од 10 до 16 часова.

Жалбе на вредновање радова од стране комисије за оцењивање се не могу улагати.

Жалбе за погрешно збрајање бодова појединачних делова испита могуће је поднети 16. 6. 2020. од 10 до 16 часова.

17. 6. 2020. у 10 часова истицање коначних резултата пријемног испита.

Радове са пријемног испита није могуће преузети.

Материјал

Школа обезбеђује папир за цртање, папир за сликање и глину за вајање (око 1000 г).
Ученици обезбеђују оловке за цртање, темпере боје природног порекла без икаквих додатака (нису дозвољене акрилне, јајчане и сл.), четке за сликање, као и мале шпахтле за вајање.