УМЕТНИЧКА ШКОЛА НИШ

Основи технике и конзервације, Цртање и сликање

Одељења: 2лт, 3лт, 4лт, 4г

Теорија форме, Цртање, Вишемедијска уметност, Фотографија

Одељења: 1лт, 3лт, 4лт

Цртање и сликање, Сликање, Цртање

Одељења: 2лт, 2г, 2лт, 3лт,  

Графика, Технологија Штампе, Теорија Форме

Одељења: 2лт, 3лт, 4лт

Цртање и сликање, Рачунарска графика и мултимедији

Одељења: 3г, 3т, 4лт

Моделовање, Цртање

Одељења: 1лт, 2е, 3лт

Цртање и сликање, теорија форме

Одељења: 1т, 1е, 2е, 3е

Сликање, Цртање

Одељења: 1е, 3лт, 4лт

Технике зидног сликарства, Цртање и сликање, Основи технологије  и конзервације

Одељења: 2лт, 3лт, 3е, 4лт, 4е

Теорија форме, Вајање

Одељења: 1т, 2лт, 3лт, 4лт

Цртање и сликање, Теорија форме

Одељења: 1г, 1т

Цртање, Писмо, Теорија форме

Одељења: 1г, 2лт, 2г, 2е

Цртање и сликање

Одељења: 1г, 4т, 4е

Цртање и сликање, графика

Одељења: 2т, 2лт

Обликовање текстила, Ткање, Преплетаји тканина

Одељења: 3т, 4т

Историја костима, Грађанско васпитање, Обликовање одевања

Одељења: 2т, 3г, 3т, 3лт, 4т

Преплетаји такнина, Штампа текстила

Одељења: 3т, 4т

Обликовање текстила, штампа текстила, ткање

Одељења: 2т, 4т

Познавање материјала, Преплетаји тканина, Текстилна технологија, Ткање, Штампа текстила

Одељења: 2е, 2т, 3т

Обликовање текстила

Одељења:

Графика књиге, Обликовање графике, Писмо

Одељења: 3г, 4г

Плакат, Обликовање графике

Одељења:

Фотографија, Писмо

Одељења: 1е, 2лт, 2г, 3г

Обликовање графике, Фотографија, Плакат

Одељења: 2г, 4г

Обликовање графике, Графика књиге 

Одељења: 2г, 4г

Грађевинске конструкције

Одељења:

Грађевинске конструкције, перспектива, пројектовање, теорија дизајна, нацртна геометрија

Одељења: 2е, 3е, 4е

Обликовање, техничко цртање

Одељења: 2е, 3е, 4е

Пројектовање, техничко цртање, Обликовање

Одељења: 2е, 3е

Радионички рад

Одељења: 3е, 4е

Математика

Одељења: 1г, 1лт, 1е, 2г, 2т, 3е, 4е

Математика

одељења: 1т, 2лт, 2е

Хемија

Одељења: 1г, 1т, 1лт, 1е

Рачунарство и информатика

Одељења: 1г, 1т, 1е

Рачунарство и информатика

Одељења: 1г, 1т, 1лт, 1е

Географија

Одељења: 1г, 1лт, 1е

Географија

Одељења:

Физика

Одељења: 1г, 1лт, 2г, 2т, 2лт

Физика

Одељења: 1т, 1е, 2е

Биологија

Одељења: 1г, 1т, 1лт, 1е

Српски језик и кљижевност

Одељења: 1г, 1т, 1лт, 1е, 4г, 4е

Српски језик и књижевност

Одељења:  2г, 2лт, 4т, 4лт

Српски језик и књижевност

Одељења: 1т, 1е, 2т, 2е, 3г, 3т, 3лт, 3е

Енглески језик

Одељења: 2г, 2т, 2лт, 2е, 3г, 4г, 4т, 4лт, 4е

Енглески језик

Одељења: 1г, 1т, 1лт, 1е, 2г, 2т, 2лт, 2е, 3т, 3лт, 3е

Историја уметности

Одељења: 1е, 1г, 1лт, 1т, 2г, 2лт, 4е, 4г, 4т, 4лт

Историја уметности, Стилски ентеријер

Одељења: 3т, 3е, 4г, 4т, 4лт, 4е 

Историја

Одељења: 2т, 2лт

Историја

Одељења: 1г, 1т, 1лт, 1е, 2г, 2е

Психологија

Одељења: 3г, 3т, 3лт, 3е

Устав и права грађана

Одељења: 4г, 4т, 4лт, 4е

Музичка уметност

Одељења: 1г, 1т, 1лт, 1е

Социологија

Одељења: 3г, 3т, 3лт, 3е

Филозофија

Одељења: 4г, 4т, 4лт, 4е

Грађанско васпитање

Одељења: 1т, 1лт, 1е, 4г, 4лт, 4т

Верска настава

Одељења: 1г, 1лт, 1е, 2г, 2т, 2лт, 2е, 3г, 3лт, 3е, 4г, 4т, 4лт, 4е

Физичко васпитање

Одељења: 1г, 1е, 2г, 2е, 2лт, 2е, 3г, 3лт, 3е, 4г, 4е

Физичко васпитање

Одељења: 1т, 1лт, 2т, 3т, 4т, 4лт

Close Menu