УМЕТНИЧКА ШКОЛА НИШ

 

ШКОЛСКИ ОДБОР УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ 

Петар Петровић – представник локалне самоуправе

Јелена Миленковић – представник локалне самоуправе

Даринка Кривокућа – представник локалне самоуправе

Татјана Перевалов – представник запослених

Марија Глиџић – представник запослених

Владимир Милошевић – представник запослених

Ивана Симоновић – представник родитеља

Сања Јовановић – представник родитеља

Љиљана Кардош – представник родитеља

 

Close Menu