Play Video


Уметничка школа Ниш - Савиндан 2021. године

ТЕОРИЈА ФОРМЕ


Теорија форме - I разред

наставна јединица: Линија


Теорија форме - I разред

наставна јединица: Валер


Теорија форме - I разред

наставна јединица: Боја као физичко својство светлости. Спектар.


Теорија форме - I разред

наставна јединица: Класификација боја. Ахроматско и хроматско.


Теорија форме - I разред

наставна јединица: Својства боје;

Адитивно и суптрактивно мешање боја


Теорија форме - I разред

наставна јединица: Форма и садржина

Теорија форме - I разред

наставна јединица: Кич и ликовна вредност дела

Теорија форме - I разред

наставна јединица: Равнотежа

Теорија форме - I разред

наставна јединица: Контраст

ТЕХНОЛОГИЈА ШТАМПЕ


Технологија штампе - II разред

наставна јединица: Дубока штампа

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ


Историја уметности - I разред

наставна јединица: Историја античке грчке - архајски период


Историја уметности - I разред

наставна јединица: Класични период античке Грчке


Историја уметности - I разред

наставна јединица: Скулптура класичног доба античке Грчке


Историја уметности - I разред

наставна јединица: Хеленистичко доба


Историја уметности - II разред

наставна јединица: Рашки стил


Историја уметности - II разред

наставна јединица: Српско - византијски стил


Историја уметности - II разред

наставна јединица: Моравски стил


Историја уметности - III разред

наставна јединица: Барок у Холандији.

Вермер ван Делфт.


Историја уметности - III разред

наставна јединица: Српска средњовековна уметност.

Опште одлике.


Историја уметности - III разред

наставна јединица: Барок у Фландрији


Историја уметности - III разред

наставна јединица: Питер Паул Рубенс


Историја уметности - III разред

наставна јединица: Холандски пејзажисти. Хеда. Хобема.


Историја уметности - III разред

наставна јединица: Едгар Дега


Историја уметности - III разред

наставна јединица: Огист Роден


Историја уметности - IV разред

наставна јединица: Појам кубизма-одлике правца и представници


Историја уметности - IV разред

наставна јединица: Живот и дела Жоржа Брака


Историја уметности - IV разред

наставна јединица: Пабло Пикасо. Одлике сликарства


Историја уметности - IV разред

наставна јединица: Футуризам - одлике правца и представници


Историја уметности - IV разред

наставна јединица: Енди Ворхол

Историја уметности - IV разред

наставна јединица: Архитектура 20.века - стварање међународног стила

Историја уметности - IV разред

наставна јединица: Оптичка уметност - Виктор Вазарели

ОБЛИКОВАЊЕ

Обликовање - III разред

наставна јединица: Урбани мобилијар: појам и врсте, функција и облик