Директор:

Ана Николић

Секретар:

Младен Крстић

Шеф рачуноводства:

 Миомира Љубић

Благајник:

Слађана Црвенковић

Организатор наставних активности:

Ивана Станковић

Организатор ван-наставних активности:

Татјана Перевалов

Организатор распореда часова:

Јелена Ковачевић