Основи технике и конзервације, Цртање и сликање

Теорија форме, Цртање, Вишемедијска уметност, Фотографија

Цртање и сликање, Сликање, Цртање 

Графика, Технологија штампе, Теорија Форме

Цртање и сликање, Рачунарска графика и мултимедији

Моделовање, Цртање

Цртање и сликање, Теорија форме

Сликање, Цртање

Технике зидног сликарства, Цртање и сликање, Основи технологије  и конзервације

Теорија форме, Вајање

Цртање и сликање, Теорија форме

Цртање, Писмо, Теорија форме

Цртање и сликање

Цртање и сликање, Графика

Обликовање текстила, Ткање, Преплетаји тканина

Историја костима, Грађанско васпитање, Обликовање одевања

Обликовање текстила, Штампа текстила, Ткање

Познавање материјала, Преплетаји тканина, Текстилна технологија, Ткање, Штампа текстила

Обликовање текстила

Графика књиге, Обликовање графике, Писмо

Плакат, Обликовање графике

Фотографија, Писмо

Обликовање графике, Графика књиге 

Грађевинске конструкције

Грађевинске конструкције, Перспектива, Пројектовање, Теорија дизајна, Нацртна геометрија

Обликовање, Техничко цртање

Пројектовање, Техничко цртање, Обликовање

Грађевинске конструкције

Радионички рад

Математика

Рачунарство и информатика

Рачунарство и информатика

Географија

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Енглески језик

Историја

Историја

Историја уметности

Историја уметности, Стилски ентеријер 

Музичка уметност

Психологија

Филозофија

Социологија

Устав и права грађана

Грађанско васпитање

Верска настава

Физичко васпитање

Физичко васпитање