Теорија форме, Цртање, Вишемедијска уметност, Фотографија

Основи технике и конзервације, Цртање и сликање

Цртање и сликање, Сликање, Цртање 

Графика, Технологија штампе, Теорија Форме

Цртање и сликање, Рачунарска графика и мултимедији

Моделовање, Цртање

Цртање и сликање, Теорија форме

Сликање, Цртање

Технике зидног сликарства, Цртање и сликање, Основи технологије  и конзервације

Теорија форме, Вајање

Цртање и сликање

Цртање и сликање

Цртање и сликање

Цртање и сликање, Графика

Фотографија

Обликовање текстила, Ткање, Преплетаји тканина

Историја костима, Грађанско васпитање, Обликовање одевања

Обликовање текстила, Штампа текстила, Ткање

Познавање материјала, Преплетаји тканина, Текстилна технологија, Ткање, Штампа текстила

Обликовање текстила

Технологија текстила

Графика књиге, Обликовање графике, Писмо

Плакат, Обликовање графике

Фотографија, Писмо

Обликовање графике, Графика књиге 

Грађевинске конструкције

Грађевинске конструкције, Перспектива, Пројектовање, Теорија дизајна, Нацртна геометрија

Обликовање, Техничко цртање

Пројектовање, Техничко цртање, Обликовање

Грађевинске конструкције

Радионички рад

Математика

Рачунарство и информатика

Рачунарство и информатика

Рачунарство и информатика

Географија

Географија

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Енглески језик

Историја

Историја

Историја уметности

Историја уметности, Стилски ентеријер 

Музичка уметност

Психологија

Филозофија

Социологија

Устав и права грађана

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Верска настава

Грађанско васпитање