Психолози:

Јелена Радић

Ксенија Секулић

Библиотекари:

Јелена Петковић

Тања Митић

Ксенија Секулић

Координатор Ученичког парламента:

Ксенија Секулић

Особа задужена за праћење педагошких свезака одељењских старешина:

Ксенија Секулић

Особе задужене за организацију стручног усавршавања запослених:

Јована Малиновић

Особа задужена за праћење пријемног испита:

Ивана Станковић

Марија Глиџић

Школски координатори ес-дневника:

Саша Виденовић

Милица Пешић

Администратор за Microsoft Office M365:

Саша Виденовић

Особа задужена за анализу успеха на матурском испиту:

Марина Динић

Особа задужена за анализу и евиденцију уписа матураната на факултет:

Марија Миленковић Атанасов 

Особа задужена за сајт школе:

Владимир Младеновић

Техничар за одржавање информационих система:

Костадиновић Урош