Списак одељењских старешина у школској 2021/22.год.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – секције у Уметничкој школи за школску 2021-22. године

1. БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА
2. ДРАМСКА СЕКЦИЈА
3. ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА
4. СЕКЦИЈА ЗА ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ –ПРИПРЕМНА НАСТАВА
5. СЕКЦИЈА ЗА ЦРТАЊЕ
6. ФОТО – СЕКЦИЈА
7. ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА