ШКОЛСКИ ОДБОР УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ 

Петар Петровић – представник локалне самоуправе

Јелена Миленковић – представник локалне самоуправе

Даринка Кривокућа – представник локалне самоуправе

Татјана Перевалов – представник запослених

Марија Глиџић – представник запослених

Владимир Милошевић – представник запослених

Саша Станковић – представник родитеља

Маја Китевски – представник родитеља

Љиљана Кардош – представник родитеља